Kişisel Verilerin Korunması

K.V.K.K Hakkında Bilgilendirme

MTM Holografi Güvenlikli Basım ve Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. (“Şirket”) olarak siz ziyaretçilerimizin, kişisel verilerinin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak web sitemiz iletişim formu üzerinden bildirimde bulunduğunuz her türlü kişisel verinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekte ve Kişisel verileri KVK Kanunu’na uygun olarak ve mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

İşlenen kişisel verileriniz zorunlu olan bilgiler ile sınırlı olmak kaydı ile;

Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla sadece talep halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir,

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, 1 (Yıl) ay boyunca yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz MTM tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir.

Diğer Haklarınız : KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller başta olmak üzere ilgili tüm istisnalar saklı kalmak kaydıyla Şirketimize başvurarak, KVKK’da belirtilen koşullar çerçevesinde olmak/kullanılmak üzere; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse hangi amaçla işlendiğini ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını; yurtiçinde veya yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını, aktarıldı ise aktarılan kişi ve kurumların kim olduğunu; hukuka aykırı olarak işlenen verilerin silinmesini, yok edilmesini; yanlış veya eksik işlenen kişisel verilerinizin düzeltilmesini; değişmesi halinde güncellenmesini; kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini ya da yok edilmesini ve bu işlemlerin verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişi ve kurumlara da bildirilmesini talep etmek hakkınızın bulunduğunu; münhasıran otomatik sistemler aracılığıyla işlenen kişisel verilerinizin mevzuata uygun olarak işlenmemesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme hakkınızın bulunduğunu belirtmek isteriz.KVK Kanunu uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; Şirketimiz internet adresinde bulunan ve insan kaynakları birimimizden de temin edebileceğiniz MTM.F.15/27 KVK talebi başvuru formunu (https://www.mtmsecurity.com/kvkk) doldurup, formda belirtildiği gibi şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İletişim Linki: https://www.mtmsecurity.com/tr/iletisim/

Gebze organize sanayi bölgesi, Gebze osb. Mahallesi, Kemal Nehrozoğlu Caddesi no:505/1 GEBZE,KOCAELİ

Kep adreslerimiz:
mtmholografi@hs01.kep.tr
mtmbilisim@hs01.kep.tr
mtmpazarlama@hs01.kep.tr

Telefon: 0 262 751 34 11
Fax: 0 262 751 32 30